© 2016 Bus Bedrijfsadvies
BUS BEDRIJFSADVIES Mode | Schoenen | Sport

Benchmarking

Een benchmark ofwel bedrijfsvergelijking stelt bedrijven in staat om prestaties te vergelijken met andere – min of meer vergelijkbare – bedrijven. Het belang voor bedrijven is dat ze hun resultaten in perspectief zien. Hoe verhouden de resultaten zich tot andere bedrijven en tot bijvoorbeeld de markt. Is er sprake van bijzondere afwijkingen en zo ja, welke? De gegevens die vergeleken worden kunnen zeer divers zijn. Voorbeelden zijn: de exploitatiegegevens, de gegevens met betrekking tot omzet, brutowinst en doorverkoop en de prestaties van het personeel. Wij begeleiden jaarlijks een aantal benchmarkgroepen.
Contact Bus Bedrijfsadvies 06-20411589 info@busbedrijfsadvies.nl
© Bus Bedrijfsadvies 2016

Benchmarking

Een benchmark ofwel bedrijfsvergelijking stelt bedrijven in staat om prestaties te vergelijken met andere – min of meer vergelijkbare – bedrijven. Het belang voor bedrijven is dat ze hun resultaten in perspectief zien. Hoe verhouden de resultaten zich tot andere bedrijven en tot bijvoorbeeld de markt. Is er sprake van bijzondere afwijkingen en zo ja, welke? De gegevens die vergeleken worden kunnen zeer divers zijn. Voorbeelden zijn: de exploitatiegegevens, de gegevens met betrekking tot omzet, brutowinst en doorverkoop en de prestaties van het personeel. Wij begeleiden jaarlijks een aantal benchmarkgroepen.
Contact Bus Bedrijfsadvies 06-20411589 info@busbedrijfsadvies.nl