© 2016 Bus Bedrijfsadvies
BUS BEDRIJFSADVIES Mode | Schoenen | Sport

Workshops

In een tijd waarin bezoekersaantallen teruglopen, gemiddelde bestedingen afnemen en omzetten dus onder druk staan, worden ondernemers gedwongen meer en meer te sturen op rendement. De brutowinstmarge neemt in belang toe en kengetallen als omzetsnelheid en rentabiliteit worden (mede) bepalend voor het assortimentsbeleid. Er worden doelen gesteld, maar hoe stuur je actief op deze doelen? Zijn we niet te afhankelijk van leveranciers? Wat is belangrijker: marge of omzetsnelheid, en waarom? Hoe ga ik om met standaardartikelen? Veel vragen, die met cijfers te maken hebben! Onze ervaring leert dat je geld kunt verdienen door te sturen op cijfers en wij willen onze ervaring graag met u delen. Hiertoe hebben we  workshops ontwikkeld voor zowel retailers als voor leveranciers.

Sturen op cijfers

De workshop Sturen op cijfers kennen we in twee uitvoeringen, te weten voor de retailers en voor de leveranciers. In de workshop voor de retailer gaan we in op prijsberekening, brutowinst, het effect van korting en we maken de belangrijkste kengetallen (KPI’s) op eenvoudige wijze inzichtelijk. Daarnaast staan we uitgebreid stil bij in- en verkoopplanning. Deze workshop is in 2001 door mij ontwikkeld op verzoek van INretail (toen nog Mitex) en sindsdien met veel succes gegeven. In de workshop voor de leverancier gaan we uiteraard ook uitgebreid in op deze zaken maar wat minder diep op in- en verkoopplanning. Bij de leveranciers wordt dit deel vervangen door het lezen en begrijpen van overzichten uit de verschillende automatiseringssystemen. Deze workshop wordt erg enthousiast ontvangen en is onder andere gegeven aan salesmedewerkers van Bestseller, Van Bommel, Tommy Hilfiger, State of Art, Domano, Asics, Bos Group, Sapph, Deventrade, Timberland, Supertrash, New Market, Kootuur, Minimum, Laundryroom, Supertrash, Yaya en Tramontana.

In- en verkoopplanning

Dit is een echte praktijkworkshop. We gaan samen met u aan de slag om aan de hand van uw eigen informatie een in- en verkoopplan te maken voor een zomer- of winterseizoen. In één dag tijd brengen we de historische informatie in een Excel-rekenmodel, analyseren deze informatie op artikelgroep- en leveranciersniveau en maken een plan voor het nieuwe seizoen dat verdeeld wordt in een voorkoop en bijkoopbudget. Kennis van Excel is niet vereist maar wel een pre.

Financieel inzicht

Wilt u als mode- of schoenenondernemer weten wat er in uw jaarrekening staat en hoe u de cijfers moet interpreteren? Geeft u zich dan op voor de workshop "Financieel inzicht" Deze workshop duurt een dag en o.a. de volgende zaken worden behandeld: - de balans - de winst- en verliesrekening (ofwel de exploitatierekening) - het opstellen van een exploitatiebegroting en - het opstellen van een liquiditeitsbegroting
Contact Bus Bedrijfsadvies 06-20411589 info@busbedrijfsadvies.nl
© Bus Bedrijfsadvies 2016

Workshops

In een tijd waarin bezoekersaantallen teruglopen, gemiddelde bestedingen afnemen en omzetten dus onder druk staan, worden ondernemers gedwongen meer en meer te sturen op rendement. De brutowinstmarge neemt in belang toe en kengetallen als omzetsnelheid en rentabiliteit worden (mede) bepalend voor het assortimentsbeleid. Er worden doelen gesteld, maar hoe stuur je actief op deze doelen? Zijn we niet te afhankelijk van leveranciers? Wat is belangrijker: marge of omzetsnelheid, en waarom? Hoe ga ik om met standaardartikelen? Veel vragen, die met cijfers te maken hebben! Onze ervaring leert dat je geld kunt verdienen door te sturen op cijfers en wij willen onze ervaring graag met u delen. Hiertoe hebben we  workshops ontwikkeld voor zowel retailers als voor leveranciers.

Sturen op cijfers

De workshop Sturen op cijfers kennen we in twee uitvoeringen, te weten voor de retailers en voor de leveranciers. In de workshop voor de retailer gaan we in op prijsberekening, brutowinst, het effect van korting en we maken de belangrijkste kengetallen (KPI’s) op eenvoudige wijze inzichtelijk. Daarnaast staan we uitgebreid stil bij in- en verkoopplanning. Deze workshop is in 2001 door mij ontwikkeld op verzoek van INretail (toen nog Mitex) en sindsdien met veel succes gegeven. In de workshop voor de leverancier gaan we uiteraard ook uitgebreid in op deze zaken maar wat minder diep op in- en verkoopplanning. Bij de leveranciers wordt dit deel vervangen door het lezen en begrijpen van overzichten uit de verschillende automatiseringssystemen. Deze workshop wordt erg enthousiast ontvangen en is onder andere gegeven aan salesmedewerkers van Bestseller, Van Bommel, Tommy Hilfiger, State of Art, Domano, Asics, Bos Group, Sapph, Deventrade, Timberland, Supertrash, New Market, Kootuur, Minimum, Laundryroom, Supertrash, Yaya en Tramontana.

In- en verkoopplanning

Dit is een echte praktijkworkshop. We gaan samen met u aan de slag om aan de hand van uw eigen informatie een in- en verkoopplan te maken voor een zomer- of winterseizoen. In één dag tijd brengen we de historische informatie in een Excel- rekenmodel, analyseren deze informatie op artikelgroep- en leveranciersniveau en maken een plan voor het nieuwe seizoen dat verdeeld wordt in een voorkoop en bijkoopbudget. Kennis van Excel is niet vereist maar wel een pre.

Financieel inzicht

Wilt u als mode- of schoenenondernemer weten wat er in uw jaarrekening staat en hoe u de cijfers moet interpreteren? Geeft u zich dan op voor de workshop "Financieel inzicht" Deze workshop duurt een dag en o.a. de volgende zaken worden behandeld: - de balans - de winst- en verliesrekening (ofwel de exploitatierekening) - het opstellen van een exploitatiebegroting en - het opstellen van een liquiditeitsbegroting
Contact Bus Bedrijfsadvies 06-20411589 info@busbedrijfsadvies.nl