© 2016 Bus Bedrijfsadvies
BUS BEDRIJFSADVIES Mode | Schoenen | Sport

Maandanalyse

Aan de hand van een analysemodel brengen we maandelijks voor een groot aantal ondernemers in kaart hoe de ontwikkelingen in de winkel zijn op totaalniveau en op seizoenniveau (per hoofdartikelgroep). Hoe ontwikkelen omzet en brutowinst zich, hoe staat het met de doorverkoop en met de voorraadpositie. Onze analyse geeft hierop antwoord en iedere deelnemer ontvangt maandelijks terugkoppeling van zijn cijfers en een persoonlijk advies. Centraal staan verbetering van doorverkoop en brutowinst. We realiseren ons dat dit niet lukt zonder omzet!
Contact Bus Bedrijfsadvies 06-20411589 info@busbedrijfsadvies.nl
© Bus Bedrijfsadvies 2016

Maandanalyse

Aan de hand van een analysemodel brengen we maandelijks voor een groot aantal ondernemers in kaart hoe de ontwikkelingen in de winkel zijn op totaalniveau en op seizoenniveau (per hoofdartikelgroep). Hoe ontwikkelen omzet en brutowinst zich, hoe staat het met de doorverkoop en met de voorraadpositie. Onze analyse geeft hierop antwoord en iedere deelnemer ontvangt maandelijks terugkoppeling van zijn cijfers en een persoonlijk advies. Centraal staan verbetering van doorverkoop en brutowinst. We realiseren ons dat dit niet lukt zonder omzet!
Contact Bus Bedrijfsadvies 06-20411589 info@busbedrijfsadvies.nl