© 2016 Bus Bedrijfsadvies
BUS BEDRIJFSADVIES Mode | Schoenen | Sport

Meerjarenplanning

Een meerjarenplan stellen we op aan de hand van cijfers over de laatste drie boekjaren. In overleg met de ondernemer kijken we naar de komende 3 tot 5 jaar en stellen hier begrotingen voor op. Wat kunnen we concluderen aan de hand van de historische cijfers en welke maatregelen moeten we nemen. Kortom hoe was het verleden, wat verwachten we de komende jaren en welke strategische beslissingen moeten we nemen. Welke doelen stellen we en moeten we daarbij rekening houden met investeringen. Kortom een plan voor de komende jaren dat voor u als ondernemer en mogelijk ook voor de bank een leidraad kan zijn. Een liquiditeitsplan per maand voor de eerste twee begrotingsjaren is onderdeel van het meerjarenplan,
Contact Bus Bedrijfsadvies 06-20411589 info@busbedrijfsadvies.nl
© Bus Bedrijfsadvies 2016

Meerjarenplanning

Een meerjarenplan stellen we op aan de hand van cijfers over de laatste drie boekjaren. In overleg met de ondernemer kijken we naar de komende 3 tot 5 jaar en stellen hier begrotingen voor op. Wat kunnen we concluderen aan de hand van de historische cijfers en welke maatregelen moeten we nemen. Kortom hoe was het verleden, wat verwachten we de komende jaren en welke strategische beslissingen moeten we nemen. Welke doelen stellen we en moeten we daarbij rekening houden met investeringen. Kortom een plan voor de komende jaren dat voor u als ondernemer en mogelijk ook voor de bank een leidraad kan zijn. Een liquiditeitsplan per maand voor de eerste twee begrotingsjaren is onderdeel van het meerjarenplan,
Contact Bus Bedrijfsadvies 06-20411589 info@busbedrijfsadvies.nl