© 2016 Bus Bedrijfsadvies
BUS BEDRIJFSADVIES Mode | Schoenen | Sport

In- en verkoopplanning

Dit is misschien wel één van de belangrijkste activiteiten. Door kennis van vrijwel alle gangbare automatiseringssystemen in de branche zijn we in staat om voor elke ondernemer inzichtelijk te maken waar de sterke en zwakke punten in zijn winkel liggen. Zowel op artikelgroep als op leverancier geven we inzicht in de prestaties in een seizoen. Inkopen begint als je weet wat je denkt te kunnen gaan verkopen. Door het stellen van duidelijke doelen berekenen we in overleg met de ondernemer een inkoopbudget dat we per leverancier verdelen. Onze methode heeft in het verleden veel ondernemers geholpen om het budget vast te stellen en te bewaken. Er zijn zichtbare besparingen die uiteindelijk geleid hebben tot verbetering van brutowinst en doorverkoop. Ons motto is: koop in wat je denkt te kunnen gaan verkopen! Niet zonder trots kunnen we vermelden dat de door ons ontwikkelde methode in 2015 door TMO Fashion Business School te Doorn is geadopteerd als lesmateriaal voor de studenten.
Contact Bus Bedrijfsadvies 06-20411589 info@busbedrijfsadvies.nl
© Bus Bedrijfsadvies 2016

In- en verkoopplanning

Dit is misschien wel één van de belangrijkste activiteiten. Door kennis van vrijwel alle gangbare automatiseringssystemen in de branche zijn we in staat om voor elke ondernemer inzichtelijk te maken waar de sterke en zwakke punten in zijn winkel liggen. Zowel op artikelgroep als op leverancier geven we inzicht in de prestaties in een seizoen. Inkopen begint als je weet wat je denkt te kunnen gaan verkopen. Door het stellen van duidelijke doelen berekenen we in overleg met de ondernemer een inkoopbudget dat we per leverancier verdelen. Onze methode heeft in het verleden veel ondernemers geholpen om het budget vast te stellen en te bewaken. Er zijn zichtbare besparingen die uiteindelijk geleid hebben tot verbetering van brutowinst en doorverkoop. Ons motto is: koop in wat je denkt te kunnen gaan verkopen! Niet zonder trots kunnen we vermelden dat de door ons ontwikkelde methode in 2015 door TMO Fashion Business School te Doorn is geadopteerd als lesmateriaal voor de studenten.
Contact Bus Bedrijfsadvies 06-20411589 info@busbedrijfsadvies.nl